SOONKA SHUWAALKA.
Waxsheeg

SOONKA SHUWAALKA.

Shawwal Fasting SOONKA SHUWAALKA. Soonka shuwaalku waa soon sunne ah waana lix cisho, lixda cisho ee shuwaal waa sunn…

0